© 2020 Prophetreal

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Aktuálne meniaci sa trh

Aktualizace: led 12

Trh nehnuteľností sa aktuálne opať mení. Sledujeme novinky a vývoj pre Vás každý deň. Čo sa deje v súčastnosti? Jeseň opať priniesla citeľné zvýšenie ponúkaných cien nehnuteľností. Čo má na rast cien vplyv? Je to viacero faktorov.Trh nehnuteľností sa aktuálne opať mení.
Sledujeme novinky a vývoj pre Vás každý deň. Čo sa deje v súčastnosti? Jeseň opať priniesla citeľné zvýšenie ponúkaných cien nehnuteľností. Čo má na rast cien vplyv? Je to viacero faktorov. Predovšetkým napriek sprísneniu poskytovania úverov bankami sú podmienky za ktoré banky úvery poskytujú stále priaznivé. Ďalej je to nedostatok starších bytov, a dvíhajúce sa ceny novostavieb, ktoré ovplyvňujú aj dopyt po starších bytoch a ich ceny. No podľa môjho názoru skutočne obchodované ceny ovplyvňuje havne ochota kupujúcich zaplatit tieto sumy za nehnuteľnosti. Pretože kde je dopyt, tam ponuka rastie a bude rásť až do výšky ochoty kupujúcich tieto ceny zaplatit. 

#sen

1 zobrazení