© 2020 Prophetreal

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

CENNÍK

realitných služieb spoločnosti

Prophet Real s.r.o. 

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

 

V cene provízie za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti sú zahrnuté všetky kompletné služby spojené s predajom nehnuteľnosti a to konkrétne:

Nábor nehnuteľnosti s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti, inzerovanie nehnuteľnosti, obhliadky, osobná asistencia, zabezpečenie dokumentu z úradu/inštitúcie, zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy), zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy, jednanie s kupujúcim, odovzdanie nehnuteľnosti kupujúcemu.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):