Aktuálne Meniaci Sa Trh

Sme partnermi zoznamrealit.sk

Trh nehnuteľností sa aktuálne opäť mení. Sledujeme novinky a vývoj pre Vás každý deň. Čo sa deje v súčasnosti? Jeseň opäť priniesla citeľné zvýšenie ponúkaných cien nehnuteľností. Čo má na rast cien vplyv? Je to viacero faktorov. Predovšetkým napriek sprísneniu poskytovania úverov bankami sú podmienky za ktoré banky úvery poskytujú stále priaznivé. Ďalej je to nedostatok starších bytov, a dvíhajúce sa ceny novostavieb, ktoré ovplyvňujú aj dopyt po starších bytoch a ich ceny. No podľa môjho názoru skutočne obchodované ceny ovplyvňuje hlavne ochota kupujúcich zaplatiť tieto sumy za nehnuteľnosti. Pretože kde je dopyt, tam ponuka rastie a bude rásť až do výšky ochoty kupujúcich tieto ceny zaplatiť.

Compare listings

Compare